Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

OUTLAB A. Chodziutko, M. Wrona s. c.

ul. Złotego Runa 22

05-830 Stara Wieś

Adres e-mail: info@outlab.pl

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia): ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

…………………………………

…………………………………

 

Data wypełnienia formularza:

…………………………………

* Właściwe zaznaczyć

 

Google+

<script type='text/javascript' src='//www.opineo.pl/shop/slider.js.php?s=26557&offsetTop=300&type=v'></script>