Wczytuję dane...
Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

OUTLAB E.Sałańska, A.Sałański s. c.

ul. Złotego Runa 28

05-830 Stara Wieś

Adres e-mail: info@outlab.pl

Telefon 696 058 929

Adres do odesłania zamówienia:

OUTLAB E.Sałańska, A.Sałański s. c.

ul. Złotego Runa 28

05-830 Stara Wieś

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia): ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

……………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

…………………………………

…………………………………

 

Data wypełnienia formularza:

…………………………………

* Właściwe zaznaczyć

Google+

<script type='text/javascript' src='//www.opineo.pl/shop/lovespread.js.php?s=26557&type=small&color=white'></script>

<script type='text/javascript' src='httpss://www.opineo.pl/shop/slider.js.php?s=26557&offsetTop=110&onclick=1&type=v'></script>